Bredeschool

Brede school De Dukendonck

Open Wijkschool (OWS) De Toldijk groeit door naar Brede school De Dukendonck.

 
Al ruim 10 jaar bestaat Open Wijk School De Toldijk. Dit is indertijd gestart als samenwerkingsverband tussen de volgende kernpartners: Basisschool De Dukendonck, Peuterspeelzaal Duikelaar (KION) en Huiskamer De Toldijk (Tandem).
OWS De Toldijk heet nu Activiteitenplein Dukendonck, onderdeel van Brede school De Dukendonck (gesitueerd op loopafstand, het gebouw naast de gymzaal van onze school.).
Naast de vaste partners participeren diverse dienstverlenende instanties in dit netwerk zoals, Sportservice, de Lindeberg , en bibliotheek Zwanenveld.
Deze maatschappelijke welzijn- en culturele instellingen werken nauw samen om de ontwikkelkansen van de kinderen uit Tolhuis te vergroten.
 
Wie maken onderdeel uit van het Activiteitenplein?
  • Peuter Speelzaal De Duikelaar van KION
  • Buiten Schoolse Opvang van KION
  • Speel-leerkamer van Tandem
  • Sportactiviteiten van Sport Service Nijmegen
  • Tussen Schoolse Opvang Dukendonck
  • Liz klas
 
Samen met deze partners vormen wij Brede school De Dukendonck
Uw kind(eren) kunnen van al deze faciliteiten gebruik maken.
 
Wat is een Brede school?
Een Brede school biedt kinderen zowel tijdens als na schooltijd een diversiteit aan activiteiten, zodat de kinderen uit de wijk Tolhuis kunnen opgroeien in een rijke speel- en leeromgeving zodat we onze kinderen optimale ontwikkelkansen kunnen bieden.
Het aanbod van na-schoolse activiteiten wordt verzorgd door Tandem (Speel-leerkamer) en de Buitenschoolse Opvang en Peuter Speelzaal door KION . Wij huren ook activiteiten in bij Sportservice Nijmegen en culturele instellingen als  bijvoorbeeld De Lindenberg. Kinderen en ouders kunnen intekenen op deze na schoolse activiteiten.
Als Brede school zijn we een ontwikkelplek waar we oog willen hebben voor de talenten van kinderen. De naschoolse activiteiten zijn daarom zowel recreatief, educatief, creatief als sportief.
In het werkplan van de Brede school leest u over onze activiteiten.
Door middel van flyers en informatie in de Dukendoncker bent u steeds geïnformeerd over de activiteiten die aangeboden worden.
Komt u eens met uw kind een kijkje nemen. Het is de moeite waard!