TSO stichting SOOS

Tussen Schoolse Opvang door SOOS

q9LQs59k.jpg

Overblijven op Brede School de Dukendonck.

Op onze Brede School bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven. Dit wordt georganiseerd door Stichting SOOS. Stichting SOOS biedt kwalitatief goede tussenschoolse opvang voor een zo laag mogelijke prijs.

Kinderen kunnen kiezen voor vast- en incidenteel overblijven. De kosten voor vast overblijven zijn lager dan voor incidenteel. U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via de website van Stichting SOOS:   www.stichtingsoos.nl  of met een formulier. Dit formulier is op school te krijgen.
Wilt u uw kind maar zo af en toe laten overblijven, dan kunt u een strippenkaart bestellen. Ook dat gaat via de website van Stichting SOOS of met een formulier.
Het TSO-team van de Dukendonck staat onder leiding van Taliha Eren, coördinator TSO.

Hoe ziet de middagpauze eruit bij de TSO op de Dukendonck?

Om 12.00 uur worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 door de TSO-krachten uit de klassen gehaald, waarna we gezamenlijk naar het Activiteitenplein lopen. De kinderen uit de bovenbouw mogen zelfstandig naar het Activiteitenplein.

In de ruimte van de buitenschoolse opvang en speelleerkamer eten de kinderen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes hun zelf meegebrachte boterhammetjes op. Als een aantal kinderen klaar is krijgen ze de gelegenheid om onder begeleiding van een TSO-kracht naar buiten te gaan om te voetballen of andere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld touwtjespringen, in de zandbak spelen, balspelen.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een sport en spel aanbod, gegeven door derdejaars studenten van de HAN. Bij koud of regenachtig weer mogen de kinderen binnen spelen, waar ze onder andere twister kunnen spelen, sjoelen, een ander spel of tekenen of kleuren.

Om kwart voor 1 is het weer tijd om gezamenlijk op te ruimen en daarna terug naar school te lopen. De TSO-krachten lopen daarna alle klassen langs gaan om te kijken of de kinderen weer op hun plek zitten.

 

Als u vragen  heeft over de TSO  kunt u altijd terecht bij Taliha Eren.

Haar telefoonnummer:  06-239 12031. Haar e-mailadres: taliha.eren@stichtingsoos.nl