Ziek zijn, afmelden, verzuim

De directie van de school is verplicht van ongeoorloofd schoolverzuim meteen melding te maken bij het Bureau Leerplicht van de gemeente Nijmegen. Het is dan ook erg belangrijk dat in geval van ziekte of een andere belangrijke verzuimreden de school vóór schooltijd geinformeerd wordt (graag telefonisch).

Het vragen van buitengewoon verlof dienst schriftelijk te gebeuren bij de directie van de school. Te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim. Als school zijn wij verplicht ook dit verzuim te registreren. Bij veelvuldig te laat komen zijn wij gedwongen ook hiervan melding te maken bij Bureau Leerplicht. Vanzelfsprekend zal hieraan voorafgaang een gesprek plaatsvinden met de directeur.

Voor overige informatie zie Verzuimprotocol Primair Onderwijs Nijmegen.