Aanmelden

Uw kind aanmelden
Aanmelding nieuwe leerlingen.
 
Via Schoolwijzer kunt u uw kind aanmelden voor de groepen 1 t/m 8. U mag uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden. Rond die periode krijgt u van Schoolwijzer een verzoek om uw kind aan te melden voor groep 1. U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden. Doet u dat voor 1 maart voorafgaand aan de start van het schooljaar, dan heeft uw kind de meeste kans geplaatst te worden op de school van uw voorkeur.
 
Nadat u het plaatsingsadvies heeft ontvangen, kunt u uw kind bij ons inschrijven. Plaatsingsadvies dan graag meenemen evenals een document met daarop het BSN (sofi) nummer van uw kind.
Voor meer info: www.schoolwijzernijmegen.nl Zie ook de brochure op het tafeltje in de hal van de school. Kunt u schoolwijzer niet via de mail bereiken dan kunt u ook bellen: 024 3602022
schoolwijzer.JPG
 
De inschrijving gebeurt tijdens een kennismakingsbezoek op school. Neem uw kind mee zodat hij/ zij al kennis kan maken met de school.
Tijdens het gesprek schrijven we uw kind in en spreken we belangrijke informatie door. Een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, komt u een keer met uw kind kennismaken met de leerkracht. De leerkracht maakt hiervoor met u telefonisch een afspraak. Als uw kind een peuterspeelzaal of dagverblijf heeft bezocht, bespreken we ook de ervaringen daar, zodat we uw kind vanaf de eerste dag optimaal kunnen begeleiden.
 
Bezoekt uw kind al een school maar wilt u uw kind op De Dukendonck plaatsten, dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek.Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gesproken over de reden van overplaatsing en over de schoolloopbaan van uw kind. U krijgt informatie over de school, een rondleiding en u kunt uw vragen stellen. Wij nemen altijd contact op met de laatst bezochte school. Ook zal er een schriftelijke informatie overdracht zijn.
Heeft uw kind speciale zorg nodig dan zal er altijd overleg zijn tussen de intern begeleiders van beide scholen. Na overleg met de directie en eventueel het team zal dan worden besloten of uw kind bij ons geplaatst kan worden.
Bij een positief besluit worden afspraken gemaakt over de datum waarop uw kind zal starten en in welke groep en bij welke leerkracht.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak te maken op school voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school.
 
U bent van harte welkom!