MR

De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat elke school een medezeggenschapsraad moet hebben, te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. Zij heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke zaken op school, zoals bijvoorbeeld het schoolplan en het formatieplan. Voor onze school bestaat de MR. uit 4 teamleden en 4 ouders.

Teamleden:

  • Wim Staal (voorzitter)
  • Lian Ickenroth (post)
  • Hans Peelen
  • Ilse Lam

 

Oudergeleding:

 

 

 

U kunt ook contact opnemen met de MR door een mail te sturen naar mr@dukendonck.nl