OR

De ouders van De Dukendonck zijn georganiseerd binnen de Ouderraad.

 

De taken van de ouderraad zijn:

  • De betrokkenheid van ouders bij school bevorderen;

  • Samenwerken van ouders en het schoolteam bevorderen ten gunste van de ontwikkeling van de kinderen;

  • Meehelpen en hulp bieden bij het organiseren van allerlei activiteiten op school;

  • Behartigen van belangen van ouders bij de MR, directie of bestuur;

  • Beheren van de ouderbijdragen.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit een (vrijwillige) bijdrage die voornamelijk gebruikt wordt ter financiering van activiteiten voor leerlingen, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval en andere feestelijke activiteiten. Maar ook sport- en speldagen, schoolreisjes en bijdrage aan schoolkampen etc.

 

Klassenouder

Elke klas heeft één of meerdere klassenouder(s). Dit kan per schooljaar verschillen en wordt in samenspraak met de leerkracht bepaalt. Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de leerkracht verleent de klassenouder assistentie bij zaken, waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan zijn bij excursies, het regelen van voldoende auto's, en andere activiteiten, waarbij de leerkracht aangeeft hulp van een ouder te kunnen gebruiken. Van alle klassenouders wordt verwacht dat zij aansluiten bij de Ouderraadvergaderingen.

 

U kunt contact opnemen met de ouderraad door een mail te sturen naar: ordukendonck@gmail.com