Ouders

Ouders en De Dukendonck

 

Door te kiezen voor De Dukendonck geven ouders / verzorgers de medewerkers van de school hun vertrouwen en samen delen ze vanaf dat moment de opvoeding van het kind.

 

Als partners in de ontwikkeling van uw kind hebben wij dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Belangrijke voorwaarden hierbij zijn een open communicatie, wederzijdse betrokkenheid, respect en vertrouwen.

Ook een duidelijk beleid over ouder-school relatie (wat wordt er van beide partijen verwacht?) is van belang.

We zien de rol van ouders op de Dukendonck graag vorm gegeven op verschillende niveaus:

- meeleven (betrokkenheid)

- meehelpen (ouderhulp/participatie)

- meedenken / meebeslissen (Ouderraad en Medezeggenschapsraad)

Elk schooljaar ervaren wij weer de geweldige inzet van ouders op onze school. Daar zijn wij, kinderen en team, heel erg blij mee.

We vinden het belangrijk om voortdurend alert te zijn op signalen van kinderen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners met betrekking tot zowel de inhoud als de organisatie van ons onderwijs.

Heeft u opmerkingen en vragen, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij het School Management Team van De Dukendonck: Ilse lam (bouwcoördinator groep 1 t/m 4 (, Peter Verhoogt (bouwcoördinator groep 5 t/m 8), Mandy McSorland (intern begeleidster), Lian Ickenroth (intern begeleidster).

Natuurlijk hebben ook de leden van de ouderraad en de Mede Zeggenschapsraad een luisterend oor voor u.

 

Informatievoorziening aan ouders
De mogelijkheden tot informatievoorziening naar ouders op De Dukendonck:
·          de Schoolgids. (jaarlijks)
·          De Dukendoncker (info bulletin)
·          informatie van de MR en OR op het informatiebord in de hal van de school.
·          informatie over diverse activiteiten en onderwerpen. Gaat via de Digiduif
·          ouderavonden/thema avonden.
·          opendag.
·          individuele gesprekken.

Voor nieuwe ouders, belangstellenden: Kom gerust eens langs om u te informeren. U bent welkom.